Правова інформація

Загальна інформація

Найменування

Кредитна спілка “Фінансова підтримка”/ КС “Фінансова підтримка”

ЄДРПОУ

33205863

Місцезнаходження фінансової установи

Код за КОАТУУ 6310363000

61022, Харківська обл., м. Харків., Шевченківський р-н., вул. Іванівська, 1

Графік роботи

Пн-Пт з 9:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00)
Сб-Нед та святкові дні – вихідні

Телефон/факс

(057) 707-84-16

E-mail

info@www.finservice.kh.ua

Сайт
Перелік фінансових послуг

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Відомості про склад органів управління 1.Загальні збори
2. Спостережна рада
 
Посада Прізвище, ім’я, по-батькові
Голова спостережної ради
Мироненко Нелля Вікторівна
Члени спостережної ради
Матвєєв Юрій Якович
Котенко Сергій Олексійович
Резнік Ганна Олександрівна
Павлова-Удовенко Галина Михайлівна
3.Ревізійна комісія
Посада
Прізвище, ім’я, по-батькові
Голова ревізійної комісії Кравченко Антон Валерійович
Заступник Голови
ревізійної комісії
Крамаренко Олена Олексіївна
Секретар ревізійної комісії
Стрігін Валерій Васильйович
4. Правління
Посада
Прізвище, ім’я, по-батькові
Голова правління Єпіхін Юрій Володимирович
Заст. Голови правління Нємцева Тетяна Юріївна
Головний бухгалтер Губарєва Наталія Юріївна
5. Кредитний комітет
Посада Прізвище, ім’я, по-батькові
Голова кредитного комітету
Мироненко Нелля Вікторівна
Заступник Голови
кредитного комітету
Єпіхін Юрій Володимирович
Секретар кредитного комітету
Лепьохіна Тетяна Кузьмівна
відокремлені підрозділи відсутні
відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі ліценція на проводження господарської діяльності з надання фінансових послуг(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту . розпорядження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №1055 від 11.04.2017 р.
відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи
кредитна спілка “фінансова підтримка” не перебуває у стадії ліквідації.провадження у справі банкрутства відсутні.
додаткова інформація для отримання додаткової інформації звертайтесь до уповноваженої особи по роботі з клієнтами єпіхін ю.в. 050-81-121-88, 61022, харківська обл., м. харків, шевченківський р-н., вул. іванівська, 1, кімн. 317

Діяльність КС «Фінансова підтримка» здійснюється відповідно до Закону України «Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001 року №2908 – ІІІ. Закону України “Про фінансові послуги» та інших розпорядчих документів, регулюючих діяльність кредитних установ. Дані нормативні акти встановлюють загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг, здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг. Метою цих державних актів є створення правових основ для захисту інтересів споживачів фінансових послуг, правове забезпечення діяльності і розвитку конкурентоспроможного ринку фінансових послуг в Україні, правове забезпечення єдиної державної політики у фінансовому секторі України. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» поширює свою дію на кредитні спілки як на суб’єкти фінансового моніторингу.

Спеціальними нормативними актами, що регулюють діяльність кредитних спілок є НПА Національного Банку України(надалі НБУ).

Фінансова стабільність та безпека внесків членів КС «Фінансова підтримка» забезпечується шляхом постійного контролю фінансового стану кредитної спілки з боку НБУ.

Згідно чинного законодавства, Кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених Законом про кредитні спілки.

Діяльність кредитної спілки грунтується на таких основних принципах:

  • добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
  • рівноправності членів кредитної спілки;
  • самоврядування;
  • гласності.

Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням, власну символіку.

Кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

Члени кредитної спілки мають право:

  • брати участь в управлінні справами кредитної спілки, обирати та бути обраними до її органів управління;
  • вносити пропозиції на розгляд органів управління кредитної спілки;
  • одержувати від кредитної спілки кредити та користуватися іншими послугами, які надаються членам кредитної спілки відповідно до її статуту;
  • одержувати інформацію про діяльність кредитної спілки, ознайомлюватися з річними балансами, фінансовими звітами, протоколами засідань органів управління кредитної спілки та іншими документами щодо діяльності кредитної спілки;
  • одержувати дохід на свій пайовий внесок, якщо інше не передбачено статутом кредитної спілки;
  • вийти з членів кредитної спілки в порядку, передбаченому цим Законом та статутом кредитної спілки.

Контролюючі органи

1) Національний банк України

Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
Тел.: 0 800 505 240
https:// https://bank.gov.ua
e-mail: nbu@bank.gov.ua

Національний банк України, Управління в Харківській області

Адреса:61000, м. Харків, пл. Театральна, 1
Тел.: (057) 731-10-03

2) Антимонопольний комітет України

Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45
тел. +38 (044) 251-62-62 ; факс: +38(044) 520-03-25
Номер гарячої телефонної лінії для громадян (фізичних осіб) (044-594-64-10)
http://www.amc.gov.ua
e-mail: slg@amcu.gov.ua ; для звернень громадян e-mail: zvr@amcu.gov.ua

Харківське обласне територіальне управління Антимонопольного комітету України

Адреса:61022, м. Харків, площа Свободи, 5, Держпром, 6 під’їзд.
Тел.: (057) 714-34-44
e-mail: khr@amcu.gov.ua

3) Головне Харківське обласне управління у справ захисту прав споживачів

Адреса:61022, м. Харків, вул. Сумська, буд. 45, 1 -й поверх
Тел.: (057) 700-39-65
e-mai l: zps_kh@ukr.net

Правова інформація

Статут КС редакція 2020р.

Положення про фінансові послуги від 18.03.2020р.

Дод. 2 до положення про фінансові послуги від 18.03.2020р.

Дод. 3 до положення про фінансові послуги від 18.03.2020р.

Дод. 4 до положення про фінансові послуги від 18.03.2020р.

Дод. 5 до положення про фінансові послуги від 18.03.2020р.

Дод. 6 до положення про фінансові послуги від 18.03.2020р.

Дод. 7 до положення про фінансові послуги від 18.03.2020р.

Архів

Ліцензії видані Нацкомфінпослуг

Оголошення щодо загальних зборів 2018

Оголошення щодо загальних зборів 2019

Оголошення щодо загальних зборів 2020

Відомості про органи управління станом на 30.06.2017р

Відомості про органи управління станом на 29.10.2018р

Відомості про органи управління станом на 23.12.2019р

Відомості про органи управління станом на 18.03.2020р

Відомості про органи управління станом на 19.06.2020р

Українське законодавство про Кредитні спілкі

Закон України про кредитні спілки

Закон України про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

Закон України про споживче кредитування

Закон України про захист прав споживачів

Залишилися питання?

Часи роботи з 9:00 до 18:00 (GMT+2)